Skip to main content

Det Digitale Produktpas

Bliv klar til den nye bæredygtighedsforordning fra EU

Hvad er det digitale produktpas?

Kort fortalt, så er det digitale produktpas et værktøj til at give detaljerede oplysninger om et produkt i hele dets livscyklus.

Disse oplysninger vil omfatte data om produktets sammensætning, oprindelse, miljøpåvirkning og andre relevante detaljer. Alle disse oplysninger vil være tilgængelige for alle, der interagerer med produktet via et scanbart tag (f.eks. QR-kode eller lignende).

Digital Product Passport, forkortet DPP, er indført af Den Europæiske Union (EU) som en ny bæredygtighedsforordning med det formål at fremskynde overgangen til en cirkulær økonomi og øge materiale- og energieffektiviteten.

Hvad betyder det for din virksomhed?

DPP vil gøre det lettere at offentliggøre vigtige produktoplysninger, give mere gennemsigtighed og sporbarhed i forsyningskæden og give forbrugerne mulighed for nemt at sammenligne produkter og træffe mere informerede beslutninger om køb, reparation og genbrug af produkter og gøre det lettere for myndighederne at kontrollere overholdelse af juridiske forpligtelser.

Det nye niveau af gennemsigtighed vil motivere brands og producenter, der gør forretninger inden for EU, til at indkøbe, fremstille og distribuere mere bæredygtige produkter for at forblive konkurrencedygtige.

Det handler om data!

Det digitale produktpas vil sætte nye standarder for, hvordan brands og producenter opretholder kvaliteten og konsistensen af deres produktdata. DPP-data vil højst sandsynligt omfatte:

 • Produkt data
  Oplysninger som navn, mærke, model, batchnummer, produktionsdato og garantioplysninger.

 • Materiale data
  Oplysninger om oprindelsen af råmaterialer og komponenter.

 • Leverandør data
  Information om de leverandører, der er involveret i leverancen.
 • Reparation
  Oplysninger om produktets generelle reparationsevne samt specifikke reparationshændelser og -årsager.

 • Ejerskab data
  Oplysninger om nuværende og tidligere ejere.

 • Data om miljøpåvirkning
  Oplysninger om CO2-aftrykket fra produktions- og distributionsprocesserne samt miljøpåvirkningen i hele produktets levetid.

Potentielle udfordringer og muligheder

Det vil være op til de enkelte brands og producenter at indsamle, levere og dele de nødvendige data, og der er ingen tvivl om, at de omfattende datakrav i DPP vil udgøre en udfordring for mange aktører i forsyningskæden.

Det vil først og fremmest kræve, at du får en meget dybere forståelse af dine produkters samlede indvirkning. For det andet vil det kræve, at du implementerer nye strategier, processer og systemer til at håndtere datakravene, hvilket kan kræve betydelige investeringer.

Men det digitale produktpas vil også give en helt ny platform med nye muligheder for dig til at positionere jeres brand som en seriøs og ansvarlig partner med en bæredygtig forretningsmodel - hvilket øger forbrugernes tillid, brandets image og konkurrenceevne.

PIM og det digitale produktpas

Et PIM-system kan spille en afgørende rolle i at hjælpe dig med at overholde de nye DPP-krav og sikre, at de korrekte data altid er tilgængelige og opdaterede, sikkert opbevaret og effektivt distribueret.

Vi tilbyder et fleksibelt og skalerbart PIM-system, der gør det nemt for dig og din virksomhed at indsamle data fra forskellige kilder, herunder ERP-systemer, tredjeparts datapools, partnerfeeds osv.

Bliv klar til det digitale produktpas

Kontakt os for at få en uforpligtende snak.

 

Thomas Dzougov
Salgschef

+45 2143 9084
Back to top