Skip to main content

web-platform både online og offline

Sea Health and Welfare

Søfarendes velfærd og arbejdsmiljø

Opgave

Arbejdsmiljø og velfærd til søs

SEA HEALTH AND WELFARE (SHW) arbejder på at forbedre de søfarendes velfærd og arbejdsmiljø via viden, rådgivning og værktøjer.

Easyflow Agency har siden 2009 løbende udviklet på SHWs digitale værktøjer. I den periode har SHWs softwareportefølje udviklet sig fra individuelle Windows applikationer til en familie af specialiserede applikationer samlet på én webplatform. Og fra udelukkende at fokusere på selve arbejdet til søs, til både at omfatte arbejde og fritid. For en sømand forlader jo ikke skibet, når han får fri, men har sin dagligdag her 24 timer i døgnet, uger eller måneder ad gangen.

Løsning

Inspirerende og med styr på detaljerne

Med softwareporteføljen @SEA-@SHORE ønsker SHW at bidrage til alle aspekter af livet til søs.


WORK@SEA

WORK@SEA er således den del af porteføljen, der beskæftiger sig med arbejdsmiljø, med fokus på at reducere mængden af arbejdsrelaterede ulykker og langtidsvirkninger til søs. Work@sea består af modulerne Risk assessments, Chemicals og Safety Committee.


CHEMICALS

Kompleks lovgiving er gjort enkelt. SHW’s kemikaliedatabase indeholder over 8600 produkter, som danske rederier har indberettet, at de anvender på deres skibe. Produkterne i databasen oprettes og vedligeholdes af SHW’s kemiingeniører med ingredienser, farekoder, produktkategori, sikkerhedsdatablade mm.

Rederierne angiver via whitelists, hvilke produkter rederiets skibe må anvende. Og skibet tilføjer lokale forhold som, hvilke produkter skibet anvender hvor, og med hvilke værnemidler.


RISK ASSESSMENTS

Risk Assessment modulet rummer arbejdsbeskrivelser af de mange forskellige opgaver - store som små, suppleret med involverede risici og, hvordan disse kan nedbringes.


DAYROOM@SEA

I skibets dagrum mødes besætningen til sociale aktiviteter og hygge. DAYROOM@SEA giver adgang til nyheder, sociale fællesskaber mm. og bidrager dermed med underholdning og til at den søfarende kan holde sig opdateret på hjemmefronten på trods af begrænset internetforbindelse.


FITNESS@SEA

FITNESS@SEA indeholder et stort katalog over træningsøvelser, som søfarende kan sammensætte til skræddersyede fitnessprogrammer. Modulet indeholder også en sportskonkurrence, hvor søfarende kan indtaste træningsresultater og dyste mod hinanden i adskillige discipliner.

Resultat

Udveksling af data

Det har været en centralt problemstilling at sikre at applikationerne også fungerer uden, og med meget ringe, internet dækning.

Dette er løst ved at installere applikationerne lokalt på skibet. Opdateringer af data og udveksling af data med land sker via synkronisering, når skibet igen har internet. Synkroniseringen er udviklet, så den kun medtager data, der er relevante for det enkelte skib.

Denne synkronisering har været en udfordring i udviklingen, men har samtidig givet en forretningsfordel, idet SHW med denne har mulighed for også at udveksle anden data med skibene f.eks. nyheder og fitnesskonkurrencer skibene imellem.

Den nyeste version af @sea baserer sig grundlæggende på det samme datagrundlag som de gamle Windows applikationer, men med større brugervenlighed og udvidet muligheder for nye integrationer og snitflader med andre systemer. Således er der som noget nyt etableret en mulighed for at brugere på land bl.a. rederierne kan tilgå en @shore version af applikationerne.

Vi sidder klar på telefon og mail

Vil du vide mere?

Sea Heath and Welfare er blot én af mange kunder som vi hjælper på næsten daglig basis. Tag fat i os og hør hvordan vi kan hjælpe med at fremme din forretning

Back to top