Skip to main content

Webplatform - både online og offline

Sea Health and Welfare

Søfarendes velfærd og arbejdsmiljø

Opgave

Arbejdsmiljø og velfærd til søs

SEA HEALTH & WELFARE (SHW) arbejder på at forbedre de søfarendes velfærd og arbejdsmiljø via viden, værktøjer og services.

Easyflow Agency har siden 2009 udviklet på SHWs digitale løsning, der i dag hedder @SEA-@SHORE. I den periode har SHWs softwareportefølje udviklet sig fra individuelle Windows applikationer til en suite af specialiserede applikationer samlet på én webplatform. Her fokuseres ikke udelukkende på arbejdet til søs, men også på de ansattes fritid. For en søfarende forlader jo ikke skibet efter fyraften, men tilbringer 24 timer i døgnet, flere uger eller måneder ad gangen på et skib.

Vi arbejder løbende på at videreudvikle og forbedre applikationerne for at sikre, at de følger med tiden og kan imødekomme nye behov og lovkrav.

I løbet de sidste par år har vi moderniseret hele det tekniske fundament under løsningen, hvilket inkluderer en opdatering af backend motoren i 2021 og en opdatering frontend systemet i 2023.

Om

Et godt liv til søs

SEA HEALTH & WELFARE er en organisation, der hjælper skibe og rederier med at fremme de søfarendes velfærd, sikkerhed, sundhed og trivsel til søs.

De tilbyder rådgivning og redskaber, der kommer hele vejen rundt om den søfarendes arbejdsliv. Fx rådgivning inden for ulykkesforebyggelse, fysisk og psykisk arbejdsmiljø, ledelse og kommunikation, samt kost og hygiejne i kabyssen m.m.

Derudover leverer de også nyheder fra alle verdenshjørner til alle syv verdenshave, og tilbyder film- og tv-ordninger, biblioteksbøger og sportskonkurrencer til de søfarendes fritid.

Knap 600 dansk-flagede skibe anvender aktivt @SEA-@SHORE platformen.

Løsning

Inspirerende og med styr på detaljerne

Med webplatformen @SEA-@SHORE ønsker SHW at bidrage til alle aspekter af livet til søs.  

Applikationerne er brugervenlige og kan anvendes på en computer, mobil eller tablet. Brugere til søs kan tilgå en @SEA version af applikationerne, mens brugere på land bl.a. rederierne kan tilgå en @SHORE version.

WORK@SEA
Applikationen beskæftiger sig med arbejdsmiljø og har fokus på at reducere mængden af arbejdsrelaterede ulykker og langtidsvirkninger til søs. WORK@SEA består af modulerne RISK ASSESSMENTS og CHEMICALS.

RISK ASSESSMENTS
Modulet rummer et bibliotek med alle skibets risikovurderinger samt en motor til at skabe nye. Motoren er intuitivt opbygget og guider forfatteren skridt for skridt gennem processen og munder ud i en færdig risikovurdering, som lever op til gældende lovgivning.

CHEMICALS
Modulet hjælper med at holde styr på de kemikalier, der anvendes på skibet.

SHW’s kemikaliedatabase indeholder mange tusind produkter, som danske rederier har indberettet, at de anvender på deres skibe. Produkterne oprettes af rederierne, men godkendes, kodes og vedligeholdes af SHW med indholdsstoffer, farekoder, produktkategori, sikkerhedsdatablade m.m.

Dette er en kæmpe opgave, da der årligt tilføjes, udskiftes eller opdateres 1200-2000 produkter.

Rederierne angiver via positivlister, hvilke produkter rederiets skibe må anvende. Og skibet tilføjer lokale forhold såsom, hvordan produkterne anvendes, hvor de opbevares og med hvilke værnemidler.

DAYROOM@SEA
Applikationen giver adgang til nyheder og bidrager til, at den søfarende kan holde sig opdateret på trods af begrænset internetforbindelse.


CATERING@SEA
Applikationen giver adgang til lækre opskrifter samt gode råd til kost og hygiejne.  


HOSPITAL@SEA
Applikationen giver adgang til den obligatoriske ‘Lægebog for Søfarende’. Trin-for-trin håndbog til behandling af sygdomme og skader om bord på skibet.


FITNESS@SEA
Applikationen indeholder et stort katalog over træningsøvelser, som den søfarende kan sammensætte til et skræddersyet fitnessprogram. Løsningen indeholder også sportskonkurrencer, hvor de søfarende kan indtaste træningsresultater og dyste mod hinanden i adskillige discipliner.

WORK@SHORE
I applikationen vises en spejling af skibenes risikovurderinger - hvilke kemikalier der anvendes på skibet samt sikkerhedsorganisationens aktiviteter.


FLEETMANAGEMENT@SHORE
I applikationen kan rederiet følge hele flådens online-, versions- og licensstatus.


HOSPITAL@SHORE
Applikationen giver adgang til den obligatoriske ‘Lægebog for Søfarende’. Trin-for-trin håndbog til behandling af sygdomme og skader om bord på skibet.


ADMIN@SHORE
I applikationen administreres rederiets positivliste (de produkter, der anvendes på rederiets skibe) samt produkterne i kemikaliedatabasen.

 

Resultat

Udveksling af data

Det har været en central problemstilling at sikre, at applikationerne også fungerer i et offline miljø eller i et miljø med meget ringe internet dækning.

Dette er løst ved at installere applikationerne lokalt på skibet. Opdateringer af data samt udveksling af data med land sker via en synkronisering, når skibet igen har internet. Denne synkronisering er udviklet, så den kun medtager data, der er relevante for det enkelte skib.

Synkronisering har været en udfordring i udviklingen, men har samtidig givet en forretningsfordel, idet SHW også har mulighed for at udveksle anden data med skibene f.eks. nyheder og fitnesskonkurrencer skibene imellem.

I takt med at mængden af data vokser, har vi opgraderet løsningen og udviklet en ny og forbedret synkronisering, der kan håndtere større mængder af data.

Løsningen til SEA HEALTH & WELFARE – kort fortalt:

  • Custom løsning
  • En suite af specialiserede applikationer samlet på én webplatform
  • Fungerer både online og offline

Interesseret i en webplatform? 

Kontakt os for at høre mere.

 

Thomas Dzougov
Salgschef

+45 2143 9084

Når du indtaster dine persondata i formularen ovenfor, behandler Easyflow Agency dine personoplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

Back to top