Skip to main content

Umbraco website

Jobeffekter.dk

Hvilken indsats virker? Samling af forskningsstudier på beskæftigelsesområdet

Opgave

Hvordan finder og sammenligner man relevante forskningsstudier?

I 2011 henvendte Arbejdsmarkedsstyrelsen sig til Easyflow Agency med ønsket om at udvikle en applikation, der kunne samle forskningsstudier på beskæftigelsesområdet og gøre dem mere tilgængelige for dem, der arbejder med planlægning af beskæftigelsesindsatsen.

Løsning

Beregning af jobeffekt

Konceptudviklingen skete i tæt samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen og med de forskere, der skulle indsamle og vurdere forskningsstudierne.

Løsningen blev et website med en backend til forskerne, hvor de kunne uploade og tagge studier og desuden kommunikere indbyrdes.

Studierne varierer i kvalitet og relevans og bliver derfor, på baggrund af de indtastede tags, vægtet i beregningen af den samlede konklusion om effekt. Dette betyder, at et studie fra Danmark, der er baseret på et randomiseret kontrolleret forsøg, vægter højere end et registerbaseret studie fra USA.

På selve websitet kan brugerne så via søgning på målgrupper (fx langtidsledige) og/eller indsatser (fx virksomhedspraktik), se hvilke indsatser der, ifølge studierne, har bedst effekt.

 

Jobeffekter v.2

Da vi i 2018 fik opgaven med at opdatere design og funktionalitet, indledte vi processen med en brugertest af den eksisterende løsning. Denne afslørede på den ene side ønsker om mere nuanceret søgning og på den anden en bedre formidling af de beregnede konklusioner.

Centralt i redesignet var således opgaven med at strukturere de mange parametre i såvel input som output, - i både kode og interface.

Resultat

Overblik over hvilke indsatser, der har bedst effekt

Søgeresultatet lister alle kombinationer af de målgrupper og indsatser som brugeren har valgt. For hver kombination vises den beregnede jobeffekt (positiv/ingen/negativ/modstridende) samt, hvor stor evidens der er for denne konklusion.  Fra listen kan brugeren klikke sig videre og se listen af studier, der ligger til grund for konklusionen og derfra videre til de enkelte studier.

Jobeffekter.dk giver embedsmænd, forskere og jobcenter medarbejdere nemmere adgang til forskningsstudier på beskæftigelsesområdet. Direkte i søgeresultatet får brugeren overblik over, hvilke indsatser der har bedst effekt. Herfra kan hun bevæge sig ned i de relaterede studier og lade sig inspirere af forskningen og andres erfaringer.

Interesseret i en løsning til din virksomhed?

Kontakt os for at få en uforpligtende snak.

 

Thomas Dzougov
Salgschef

+45 2143 9084
Back to top